Narzędzia ogrodowe

Poprawne używanie podkaszarki do trawy i chwastów

Akumulatorowe lub bezprzewodowe podkaszarki do chwastów to bardzo przydatne narzędzia do pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów. Są one łatwe w użyciu, ale ze względu na charakter wykonywanej pracy należy wziąć pod uwagę pewne względy bezpieczeństwa, aby prawidłowo wykonać zadanie.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa pracy z podkaszarki do chwastów

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi podkaszarki do chwastów.
Nie należy ładować baterii w deszczu lub w wilgotnym otoczeniu.
Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odłączyć i wyjąć baterię z narzędzia.
Należy zutylizować baterię zgodnie z instrukcjami producenta.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi akumulatora kosy. Unikaj powodowania zwarcia za pomocą materiałów przewodzących, takich jak klucze, bransoletki lub pierścionki.
Akumulator narzędzia należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki wskazanej przez producenta.
Nie należy używać uszkodzonych baterii, ponieważ może to spowodować wypadki.
Nie narażaj akumulatora ani kosy na działanie wysokich temperatur lub ognia.
Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały wymienione przez producenta podkaszarki akumulatorowej.
Baterię należy przechowywać z dala od metalowych przedmiotów i w środowisku wolnym od wilgoci.

Narzędzia i maszyny do domu i do ogrodu

Przed rozpoczęciem pracy:

Sprawdź miejsce pracy i usuń wszelkie przeszkody, takie jak kamienie, gałęzie, gwoździe, szkło, drut lub liny, które mogłyby zaplątać się w maszynę.

Unikaj niebezpiecznych środowisk pracy. Nie należy wystawiać podkaszarki akumulatorowej na działanie deszczu lub wilgoci.

Osoby postronne, dzieci lub zwierzęta domowe należy trzymać w odległości co najmniej 25 metrów od miejsca pracy.

Sprawdź, czy narzędzie nie ma uszkodzonych części. Bardzo ważne jest, aby każdy element był w doskonałym stanie do wykonania pracy. Należy również sprawdzić ustawienie części ruchomych, połączenie części, montaż i wszelkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na działanie wycinarki do chwastów.

Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą one zaplątać się w ruchome części narzędzia.

Zaleca się noszenie gumowych rękawic i solidnego obuwia, a także okrycia ochronnego, które przykryje i przytrzyma włosy.

Należy nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi. W przypadku, gdy podczas pracy powstaje pył, należy nosić osłonę twarzy.

Przed zainstalowaniem akumulatora w podkaszarce akumulatorowej należy upewnić się, że wyłącznik podkaszarki jest wyłączony.

Back To Top